Instruktor surfingu

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach
43-100 Tychy,
al. Marszałka Piłsudskiego 12,
tel. 32 325 72 35,
fax 32 325 72 85
e-mail :rcgw@rcgw.pl

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Instruktor surfingu
Miejsce pracy: Wodny Park Tychy
Strefa surfingu
 

Zadania:

 

 • organizowanie i prowadzenie programów zajęć o różnym stopniu zaawansowania,
 • praktyczne prowadzenie zajęć ruchowo – instruktażowych, zgodnie z zatwierdzonym „Instruktażem zajęć”,
 • sprawowanie opieki nad osobą korzystającą z Surfingu,
 • wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • promowanie strefy poprzez organizowanie pokazów własnych umiejętności i technik surfowania,
 • prawidłowa obsługa wyposażenia w Strefie, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami obsługi, kontrola stanu technicznego i jakości sprzętu,
 • zapewnienie obsługi klienta na najwyższym poziomie,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Wodnego Parku Tychy i kontaktu z klientem.

Wymagania:

 

 • wykształcenie minimum średnie,
 • ukończone kursy uprawniające do prowadzenia zajęć, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
 • tematyczna wiedza z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć instruktażowych,
 • zorientowanie na klienta,
 • koncentracja, podzielność uwagi, spostrzegawczość i refleks,
 • samodzielność, kreatywność, samodyscyplina, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność,
 • skuteczna realizacja postawionych celów oraz umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań,
 • dyspozycyjność – praca w równoważnym czasie pracy, również w weekendy,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie oraz przyjazne środowisko pracy,
 • motywacyjny system wynagrodzeń,
 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim pocztą elektroniczną na adres : rcgw@rcgw.pl  lub złożenie go w siedzibie firmy w Tychach przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12. 
 


 
Szanowny Kandydacie, dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”, a w przypadku zainteresowania przyszłymi rekrutacjami, prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji celem realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych”.

Informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12. Z Administratorem możesz się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iodo@rcgw.pl lub telefonicznie: +48 32 7057971,
 • aplikując, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych celem udziału w procesie rekrutacji, a w przypadku zainteresowania, również w przyszłych procesach rekrutacyjnych do czasu odwołania niniejszej zgody,
 • posiadasz prawo, w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, kierując informację o wycofaniu na adres e-mail iodo@rcgw.pl. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są celem przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji i są one przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane w ramach niniejszej zgodny nie podlegają profilowaniu, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są przekazywane poza granice Rzeczypospolitej,
 • przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO.

 
Brak zgody na przetwarzanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w  rekrutacji.
 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.