Bioelektrociepłownia

Wodny Park Tychy to nowoczesny obiekt, w którym stawiamy na ekologiczne rozwiązania. Zarówno ciepło, jak i energia elektryczna pochodzą z własnego, odnawialnego źródła. Wykorzystujemy nadwyżkę biogazu, który powstaje w tyskiej oczyszczalni ścieków. Ilość energii elektrycznej, którą można z niego wyprodukować byłaby w stanie zaspokoić potrzeby elektryczne 16 tysięcznego miasta. 

Nadwyżki są transportowane specjalnie wybudowanym na potrzeby Wodnego Parku Tychy gazociągiem o długości ponad 6 km. Biogaz trafia do elektrociepłowni, zlokalizowanej  w sąsiedztwie obiektu, w której jest przetwarzany na energię elektryczną i ciepło. Zainstalowano tu trzy agregaty kogeneracyjne o mocy elektrycznej 400kW i cieplnej 433kW każdy oraz rezerwowe źródło ciepła w postaci kotła na biogaz o mocy 1100 kW.

Dzięki takiemu rozwiązaniu obiekt jest tańszy w utrzymaniu, a także bardziej efektywny. To pierwsze tak innowacyjne rozwiązanie w kraju.