Aktualne badania i jakość wody

Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016):
ObiegBasen rekreacyjny
z falą
Basen SportowyBasen do nauki
pływania
Brodzik
wewnętrzny
Wanny z
hydromasażem
Brodzik zewnętrzny
Ocena parametrów
mikrobiologicznych
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Przerwa sezonowa
Ocena parametrów
fizykochemicznych
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Przerwa sezonowa
Sprawozdanie z badań13.03.2024 r.13.03.2024 r.13.03.2024 r.13.03.2024 r.

13.03.2024 r.

Przerwa sezonowa
ObiegBasen wypływowy
zewnętrzny
Wanny z hydromasażem
(strefa saun)
Basen zewnętrzny
przy saunach
Wanny solankowe Basen lądowisko
zjeżdżalni cebula
i wanny hamowne
zjeżdżalni
Symulator surfingu
Ocena parametrów
mikrobiologicznych
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Ocena parametrów
fizykochemicznych
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Woda nadaje się
do kąpieli i spełnia
wymagania
Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
Sprawozdanie z badań13.03.2024 r.13.03.2024 r.13.03.2024 r.13.03.2024 r.13.03.2024 r.13.03.2024 r.

 

Badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium OBiKŚ ( AB 213)

Gwarantujemy wysoką jakość wody

Systematycznie nadzorujemy pracę urządzeń oraz rejestrujemy wyniki pomiaru jakości wody na pływalni.

Wykonujemy stałe badania kontrolne w zakresie pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego i związanego oraz temperatury wody.

Do pobrania: Roczna ocena wody 2023