O spółce

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach (www.rcgw.pl) to firma wykorzystująca nowoczesne technologie do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Spółka jest właścicielem kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Tychach, która od kilku lat jest samowystarczalna energetycznie. Miesięczna produkcja energii odnawialnej w stosunku do zużycia energii na potrzeby własne wynosi 150% jej zapotrzebowania. To najlepszy wynik przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w Polsce i jeden z najlepszych w Europie. Energia odnawialna to także bardzo ważny aspekt w kontekście jednej z największych inwestycji spółki, czyli budowy Wodnego Parku Tychy. Obiekt ten jest zasilany w biogaz powstający w Oczyszczalni Ścieków w Tychach, który jest uszlachetniany do biometanu i przesyłany za pomocą specjalnego, innowacyjnego gazociągu do Wodnego Parku Tychy, gdzie produkowana jest energia elektryczna i cieplna zabezpieczająca całkowicie jego potrzeby. 

RCGW S.A. jest także właścicielem ponad 360 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 40 przepompowni ścieków znajdujących się na terenie gminy Tychy. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka obsługuje ponad 10 tys. klientów. W 2012r. Właściciel Spółki, Gmina Tychy, powierzyła RCGW S.A. zadanie własne Gminy w zakresie sportu i rekreacji, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu Wodnego Parku Tychy.