Ratownik wodny

STOWARZYSZENIE REKREACYJNO-SPORTOWE
DELPHINUS SPORT PROMOTION
ul. Macedońska 7 lok 9, 50-113 Wrocław
REG: 020023327   NIP: 8982063117
502 233 416     502 235 732     785 588 888
e-mail: biuro@delphinus-sport.pl

 

Prezes Zarządu Delphinus Sport Promotion ogłasza nabór na stanowisko:
 
RATOWNIKA WODNEGO
 
w kompleksach sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa Śląskiego
 
Miejsce:  Wodny Park Tychy

 

Wymagania obowiązkowe:

 • uprawnienia ratownika wodnego
 • ukończony Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność szybkiego podejmowania prawidłowych decyzji
 • umiejętność efektywnego i skutecznego działania w warunkach stresu i zagrożenia
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność.

 

Dodatkowe atuty (brane pod uwagę przy rekrutacji):

 • doświadczenie ratownicze w obiektach rekreacji wodnej
 • dyspozycyjność wynikająca z bliskości zamieszkania od miejsca pracy,

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie http://www.delphinus-sport.pl
 • życiorys zawodowy
 • list motywacyjny
 • kopie posiadanych uprawnień: Ratownika
 • kopie posiadanych uprawnień w ratownictwie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku