Przedsmak Szczytu Klimatycznego ONZ COP 24

20 dziennikarzy z Clean Energy Wire odwiedziło wczoraj Wodny Park Tychy razem w Wicemarszałkiem Michałem Gramatyką. Dziennikarze chcieli poznać dobre praktyki w zakresie wykorzystania energii elektrycznej oraz wspólne działania obiektów komunalnych pod kątem wykorzystania energii odnawialnej. Wodny Park Tychy oraz tyski model produkcji i wykorzystania energii odnawialnej były dla nich wzorowymi przykładami działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.