Pierwszy taki park wodny w kraju: W 100% zapewnia energię sobie, ale i sąsiadom!

Blisko 340 tysięcy metrów sześciennych przetworzonego biogazu, produkcja własnej energii cieplnej i elektrycznej, a także przychody ze sprzedaży nadwyżek energetycznych. Pierwsze 50 dni działania Wodnego Parku Tychy potwierdzają, że obiekt jest samowystarczalny energetycznie. Takie rozwiązania sprawiają, że park jest liderem ekologicznych rozwiązań w skali kraju.

 

Tylko w ciągu pierwszych 50 dni funkcjonowania Wodnego Parku Tychy w jego instalacji kogeneracyjnej Odnawialnego Źródła Energii, czyli potocznie bioelektrociepłowni, wyprodukowano ponad 856 MWh energii elektrycznej. Na potrzeby funkcjonowania obiektu zużyto ponad 652 MWh, a reszta trafiła do sieci elektroenergetycznej. Jeśli chodzi o energię cieplną to w tym samym czasie wyprodukowano jej 3194 GJ, z czego aż 426 GJ sprzedano do sieci ciepłowniczej.

 

Wyprodukowana energia elektryczna pozwoliłaby pokryć roczne zapotrzebowanie dla blisko 430 gospodarstw domowych, natomiast sprzedana ilość energii cieplnej wystarczyłaby do ogrzania prawie 130.  

 

- Już na etapie projektowania Wodnego Parku Tychy jednym z naszych wymogów były nowoczesne i ekologiczne rozwiązania technologiczne. Biorąc pod uwagę ilość biogazu powstającego w tyskiej oczyszczalni postanowiliśmy wykorzystać go do zasilenia parku w prąd i ciepło. Wybudowaliśmy absolutnie unikalny w skali kraju nowatorski gazociąg, który wymagał przetarcia szlaków w zakresie procedur administracyjnych. Dzięki temu Wodny Park Tychy jest samowystarczalny, a nadwyżki energetyczne trafiają do sieci energetycznej w ostateczności zasilając domy, bloki i inne obiekty na terenie regionu. W ten sposób generujemy także dodatkowe przychody dla naszego obiektu – mówi Zbigniew Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

 

Energia cieplna i elektryczna to zawsze największe koszty utrzymania parków wodnych. Dzięki bioelektrociepłowni Wodny Park Tychy jest całkowicie samowystarczalny energetycznie, a jego utrzymanie jest o wiele tańsze niż innych obiektów tego typu w kraju.

 

Wodny Park Tychy został otwarty 30 kwietnia. Od samego początku obiekt zasilany jest energią elektryczną i cieplną pochodzącą z własnych źródeł. Wszystko dzięki bioelektrociepłowni, która została wybudowana specjalnie na potrzeby obiektu. Jest w niej przetwarzany biogaz pochodzący z tyskiej oczyszczalni ścieków, której zarządcą jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.