Wodny Park Tychy znów nauczy dzieci pływać

Niespełna tysiąc tyskich uczniów od października rozpoczęło bezpłatne zajęcia nauki i doskonalenia pływania w Wodnym Parku Tychy. W lekcjach brać będą udział wszystkie drugie klasy z tyskich szkół podstawowych.

To kolejna edycja zajęć podczas których młodzi tyszanie stawiają pierwsze kroki w wodzie lub doskonalą umiejętności pływackie. – Siłą tych zajęć jest doświadczona kadra instruktorska, która program dostosowuje do umiejętności dzieci. Zajęcia będą odbywać się w dwóch naszych nieckach w strefie sportowej - mówi Zbigniew Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., zarządzającego Wodnym Parkiem Tychy.

Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu, w ramach lekcji wychowania fizycznego. Wezmą w nich udział wszystkie drugie klasy publicznych szkół podstawowych z Tychów – 55 grup, łącznie prawie tysiąc dzieci.

- Pierwszy tydzień to zapoznanie z basenem oraz krótkie szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa w Wodnym Parku Tychy. Dzieci i nauczyciele informowani są także o procedurach bezpieczeństwa związanych z epidemią – obowiązkowym noszeniu maseczek w strefie wejścia, utrzymywaniem odpowiedniego dystansu, a także o tym, że nasi pracownicy na bieżąco dezynfekują transpondery, szafki, klamki, poręcze i ławki – podkreśla Zbigniew Gieleciak.

 

Zajęcia bezpłatnej nauki pływania dla drugoklasistów z Tychów zostały dofinansowane z budżetu Miasta Tychy. Lekcje pływania dla tyskich uczniów, których pomysłodawcą był Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, po raz pierwszy odbyły się w marcu 2019 roku.