Wodny Park Tychy doceniony przez tyskich przedsiębiorców

Inwestycja Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. zdobyła Hermesa 2019, nagrodę Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach dla najlepszej inwestycji 2018 roku.

Statuetkę odebrali Aneta Dąbrowska, Wiceprezes Zarządu RCGW S.A. oraz Mirosław Sojka, Dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju RCGW S.A. Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości odbyła się w Promnicach.

Zdjęcia - https://www.facebook.com/parkwodnytychy/posts/2243696749050108