Szukamy Saunamistrzyni!

W związku z dynamicznym rozwojem i ogromnym zainteresowaniem wydarzeniami saunowymi dla pań w Wodnym Parku Tychy szukamy do naszego zespołu 🔥💨Saunamistrzyni.

Saunamistrzyni

✅Potrafisz „machać ręcznikiem”? 
✅Odróżniasz saunę rzymską od fińskiej? 
✅Nie obce są Ci pojęcia, takie jak rytuał, bania czy aufguss?
✅Chcesz pracować w jednym z najnowocześniejszych parków wodnych w Polsce?

📨Zgłoś się do nas – wyślij swoje CV i kilka słów o sobie oraz dlaczego chcesz do nas dołączyć na adres biuro@wodnypark.tychy.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem/am w liście motywacyjnych, CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych”

Oferty prosimy przesyłać na e-mail biuro@wodnypark.tychy.pl do 15 marca 2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
   
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach, al. Piłsudskiego 12. Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowych są możliwe do uzyskaniaz wykorzystaniem kontaktu, email: iodo@rcgw.pl; tel. +48 32 7057971. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na poczet tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat wyznaczonych przez administratora. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informujemy, że dane osobowe przetwarzane w ramach niniejszej zgodny nie podlegają profilowaniu, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są przekazywane poza granice Rzeczypospolitej.